Aktuálně

30/6/2010            Ukončení řešení projektu

14 - 15/4/2010   Závěrečná konference projektu WaterRisk2010 [více]

21/10/2008        Odborný seminář "Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci

                          pitné vody" [více]

26-27/11/2007   Konference "Rizika ve vodním hospodářství 2007" [více]

29/05/2007         Předběžný termín další schůzky MC - v 10:00 na ÚVHO

05/03/2007         Risk Analysis and Risk Management of Urban Infrastructure    [více]

15/12/2007        Termín pro odevzdání periodické zprávy za rok 2006

09/01/2006          Schůzka řešitelského týmu

13/10/2006        Spuštěny webové stránky projektu

02/10/2006          Úvodní koordinační schůzka řešitelského týmu

01/07/2006        Oficiální zahájení řešení projektu


English            Poslední aktualizace: 16.04.2010

Zpět