Odkazy

Vědecko-výzkumné projekty
WaterRisk Projekt NPVII. MŠMT, Riziková analýza VDS
RADWAS Projekt MŠMT, Riziková analýza VDS (projekt ukončen)
TECHNEAU EU FP6, Technology Enabled Universal Access to Safe Water
COST Action C19   EU FP5, Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure (projekt ukončen)
SAFER  EU FP5, Surveillance and control of microbiological stability in drinking water distribution networks (projekt ukončen)
WeKnow EU FP5, Web-based European Knowledge Network on Water
MICRORISK   EU FP5, Microbiological risk assessment: a scientific basis for managing drinking water safety from source to tap (projekt ukončen)

Zahraniční instituce
AWWA American Water Works Association
Americké sdružení vodáren
EPA United States Environmental Protection Agency
Úřad Spojených států na ochranu živ. prostředí
IWA International Water Association
Mezinárodní asociace oboru voda

České instituce
SZÚ Státní zdravotní ústav, hygiena vody
SOVAK Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
SVH Svaz vodního hospodářství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informačně vzdělávací zdroje
CVVH Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství, FAST VUT v Brně
ÚVHO Ústav vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně

Nadace a nadační fondy
Nadační fond Prof. Šerka   VUT v Brně FAST

Jiné
eProjekt MŠMT zpracování průběžných zpráv
Aplikace WaterRisk.cz server VUT v Brně

English            Poslední aktualizace: 16.04.2010

Zpět