Odborný seminář, 21.10.2008, VUT v Brně

Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody

Jednodenní odborný seminář pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání u příležitosti světového dne monitoringu vody, který byl určen zejména pracovníkům vodárenských společností.

Seminář byl pořádán v rámci projektů 2B06039 - WaterRisk a OC130 - Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů a byl organizován Centrem dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství ve spolupráci s Ústavem vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. Zúčastnilo se jej cca 40 účastníků. Prezentovány byly doposud dosažené výsledky řešení projektu.

Termín
21.10.2008

Místo konání
prostory Fakulty stavební VUT v Brně – A204 (zasedací místnost děkana)

Odborní garanti
Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Doc. Jaroslav Hlaváč, CSc. – Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno
MUDr. František Kožíšek, CSc. – Státní zdravotní ústav, Praha

Program semináře - stáhnout přednášky
Implementace analýzy rizik do Evropské legislativy, postřehy ze světového kongresu
IWA 2008 ve Vídni, Ing. L. Tuhovčák, VUT v Brně
[stáhnout přednášku v pdf]
 
Světové trendy v oblasti řízení rizik, projekt TECHNEAU – MUDr. F. Kožíšek, SZU
[stáhnout přednášku v pdf]
 
Současné trendy v hodnocení rizik ve vodárenské praxi, historický vývoj,
připravenost provozovatele na změny a nové trendy – Doc. J. Hlaváč, VAS, a.s.
[stáhnout přednášku v pdf]
 
Analýza rizik dle metodiky WaterRisk a vazba na Plány bezpečného 
zásobování pitnou vodou, Ing. J. Ručka, VUT v Brně   [přednáška není dostupná]
 
Plány bezpečného zásobování pitnou vodou pro jednoduché systémy, 
Mgr. J. Runštuk, SZU   [přednáška není dostupná]
 
Prezentace vybraných nežádoucích stavů a jejich ověřování na reálných systémech, 
Ing. M. Svoboda, VAS, a.s.   [přednáška není dostupná]


English            Poslední aktualizace: 22.10.2008

Zpět