Struktura řešení projektu WaterRisk - 2B06039

Řešení projektu je rozděleno do osmi pracovních modulů (PM), které vedou k naplnění čtyřech dílčích cílů projektu (DC). Každý pracovní modul má svého odpovědného řešitele a koordinátora. Časovou návaznost jednotlivých PM v průběhu řešení projektu zobrazuje následující harmonogram.

 

Časový harmonogram řešení projektu

 

DC 1Metodika analýzy rizik jednotlivých základních části systémů zásobování pitnou vodou od zdroje surové vody po spotřebitele

Termín řešení: 7/2006 – 6/2008

Koordinátor cíle: VUT v Brně

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

 

PM1     Analýza rizik zdrojů pitné vody

Termín řešení: 7/2006 – 6/2008

Koordinátor PM: VUT v Brně

Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Svoboda

 
PM2     Analýza rizik technologických procesů úpravy vody

Termín řešení: 7/2006 – 6/2008

Koordinátor PM: VUT v Brně

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Kučera
           

PM3     Analýza rizik distribučního systému a jeho prvků

Termín řešení: 7/2006 – 6/2008

Koordinátor PM: VUT v Brně

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Ručka

 

DC 2Metodika implementace a používání metody analýzy rizik a metody kontrolních kritických bodů (HACCP) při výrobě a distribuci pitné vody

Termín řešení: 7/2006 –6/2009

Koordinátor cíle: SZÚ

Odpovědný řešitel: MUDr. František Kožíšek, CSc.

 

PM4     Metodika tvorby a implementace plánů zajištění bezpečné dodávky vody (Water Safety Plans) při výrobě a distribuci pitné vody u větších vodárenských systémů

Termín řešení: 7/2006 – 12/2008

Koordinátor PM: SZÚ

Odpovědný řešitel: Ing. Weyessa Gari

 

PM5     Metodika tvorby a implementace plánů zajištění bezpečné dodávky vody u malých obcí

Termín řešení: 1/2007 – 6/2009

Koordinátor PM: SZÚ

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Runštuk
           

DC 3Testovaní navržených metodik na konkrétních vodárenských systémech

Termín řešení: 7/2008 – 3/2010

Koordinátor cíle: VAS

Odpovědný řešitel: Doc.Ing. Jaroslav Hlaváč,CSc.

 

PM6     Ověřování a testování modulů analýzy rizik na konkrétních vybraných vodárenských systémech

Termín řešení: 7/2008 – 12/2009

Koordinátor PM: VAS

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Mergl, CSc.

 

PM7     Ověřování metodik implementace plánů pro zajištění bezpečnosti vody v praxi na konkrétních vybraných vodárenských systémech

Termín řešení: 1/2009 – 3/2010

Koordinátor PM: VAS

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Mergl, CSc.
           

DC 4 - Odborná monografie, veřejné webové stránky projektu a prezentace výsledků projektu

PM8     Řízení, prezentace a kontrola činností projektu

Termín řešení: 7/2006 – 6/2010

Koordinátor cíle: VUT v Brně

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

 

více podrobností...


English            Poslední aktualizace: 25.11.2009

Zpět