Základní identifikační údaje vědecko výzkumného projektu
Název:
Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
Akronym:
WaterRisk
Poskytovatel:
Národní program výzkumu II, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT ...
Evidenční číslo:
2B06039
Doba řešení:
1.7.2006 - 30.6.2010
Téma:
Nové postupy umožňující identifikaci a kvantifikaci rizik spojených se zátěží prostředí

Cíl projektu:
Metodika pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při výrobě
a distribuci pitné vody.Její součástí bude i způsob implementace této metodiky v ČR a návrh potřebných legislativních změn.

více podrobností ...


English            Poslední aktualizace: 26.06.2008